slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Priestor pre rozvoj ľudských zdrojov v cestovnom ruchu

Aj podnikateľské subjekty zo Žilinského samosprávneho kraja sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov na rozvoj vedomostí a zručností pracovníkov v cestovnom ruchu.

Výzva na mikroprojekty SR - ČR otvorená

Nenechajte si ujsť jednu z posledných príležitostí uchádzať sa o eurofondy na slovensko - českú cezhraničnú spoluprácu v rámci fondu mikroprojektov.

215 tis. EUR na rekonštrukciu cesty v Dubovom

Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2010

10. mája 2010 sa uskutoční už štvrtý ročník tohto podujatia - IRR 2010.

Výročná správa RA ŽSK za r. 2009

Dňa 12.4.2010 zasadala Správna rada Rozvojovej agentúry ŽSK v rámci svojho programu schválila aj Výročnú správu RA ŽSK za r. 2009.

Nová výzva na cezhraničnú slovensko - českú spoluprácu

Dňa 5. februára 2010 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

ŽSK zakladateľom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce

Žilinský samosprávny kraj (SVK), Moravskosliezsky kraj (CZE), Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (PL) vytvoria Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Samosprávny kraj predložil 9 projektov na rekonštrukciu kultúrnych zariadení

25. novembra RA ŽSK ukončila proces podávania projektov na rekonštrukciu kultúrnej infraštruktúry v rámci regionálneho operačného programu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.