slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Eurofondy pre tri ďalšie školy v ŽSK

Medzi projektmi na rekonštrukciu vzdelávacej infraštruktúry schválenými v rámci tohtoročnej výzvy z Regionálneho operačného programu boli schválené aj tri projekty z dielne RA ŽSK.

Súťažíme o ďalších 16,5 mil. EUR z ROP

V súvislosti s tohtoročnými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho operačného programu už vypracovala Rozvojová agentúra ŽSK celkom trinásť žiadostí o NF

Výročná správa RA ŽSK za rok 2008

Rekonštrukcia škôl z ROP sa začala

Päť úspešných projektov RA ŽSK na rekonštrukciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v rámci ROP - opatrenie 1.1 infraštruktúra vzdelávania začína prinášať svoje ovocie.

Katalóg investičných príležitostí ŽSK na webe

21. apríl 2009 je dňom slávnostného predstavenia Katalógu investičných príležitostí Žilinského kraja. Miestom tohto aktu je veľtrh Urbis Invest v Brne.

SO/RO pre ROP funguje naplno

Prijatím prvej žiadosti o NFP na rekonštrukciu ciest II. a III.

Turiec prvý v republike

Dňa 15.4.2009 bola úspešne podaná prvá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v rámci opatrenia 5.1 Regionálneho operačného programu (ROP).

Monitoring PHSR na webe

Inovačný rozvoj regiónov 2009

Vo štvrtok 2. apríla 2009 sa v Žiline uskutočnil tretí ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.