slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Samosprávny kraj predložil 9 projektov na rekonštrukciu kultúrnych zariadení

25. novembra RA ŽSK ukončila proces podávania projektov na rekonštrukciu kultúrnej infraštruktúry v rámci regionálneho operačného programu.

Inovácia Žilinského kraja '09

Žilinský samosprávny kraj aj tento rok ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja formou inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja“.

Eurofondy pre tri ďalšie školy v ŽSK

Medzi projektmi na rekonštrukciu vzdelávacej infraštruktúry schválenými v rámci tohtoročnej výzvy z Regionálneho operačného programu boli schválené aj tri projekty z dielne RA ŽSK.

Súťažíme o ďalších 16,5 mil. EUR z ROP

V súvislosti s tohtoročnými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho operačného programu už vypracovala Rozvojová agentúra ŽSK celkom trinásť žiadostí o NF

Výročná správa RA ŽSK za rok 2008

Rekonštrukcia škôl z ROP sa začala

Päť úspešných projektov RA ŽSK na rekonštrukciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v rámci ROP - opatrenie 1.1 infraštruktúra vzdelávania začína prinášať svoje ovocie.

Katalóg investičných príležitostí ŽSK na webe

21. apríl 2009 je dňom slávnostného predstavenia Katalógu investičných príležitostí Žilinského kraja. Miestom tohto aktu je veľtrh Urbis Invest v Brne.

SO/RO pre ROP funguje naplno

Prijatím prvej žiadosti o NFP na rekonštrukciu ciest II. a III.

Turiec prvý v republike

Dňa 15.4.2009 bola úspešne podaná prvá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v rámci opatrenia 5.1 Regionálneho operačného programu (ROP).

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.