slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Monitoring PHSR na webe

Inovačný rozvoj regiónov 2009

Vo štvrtok 2. apríla 2009 sa v Žiline uskutočnil tretí ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov.

Eurokomisárka vyzvala ministerstvo k ústretovosti voči obciam

Na pozvanie predsedu ŽSK Juraja Blanára navštívila 12. marca Úrad ŽSK eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner.

Plánované výzvy pre samosprávy v 1. polroku 2009

Milí hostia stránky,v záujme sprehľadnenia informácií o možnostiach čerpania eurofondov miestnou a regionálnou samosprávou Žilinského kraja je na našej webovej stránke umiestnená prezentácia plánovaný

pf 2009

Milí priatelia, projektoví partneri, klienti a obchodní partneri, členovia orgánov RA ŽSK a všetci ostatní, s ktorými mala naša agentúra v roku 2008 do činenia,

dovoľte mi v mene Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja zapriať Vám do roku 2009 veľa zdravia, úspechov a správnych rozhodnutí.

Mgr. Branislav Zacharides
riaditeľ

Posilňujeme implementačnú kapacitu Žilinského kraja

Dňa 1.decembra zahájila Rozvojová agentúra implementáciu projektu "REGIONET - partnerstvo pre regionálny rozvoj" podporený z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Kvalitné projekty na školstvo zo Žilinského kraja

Žilinský kraj patrí medzi lídrov v počte schválených projektov z Regionálneho operačného programu v rámci Prioritnej osi 1 - Infraštruktúra vzdelávania.

Príhovor riaditeľa

Milí hostia stránky,

druhý štvrťrok tohto roka možno hodnotiť ako obdobie intenzívnej prípravy projektov a spracovávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci mnohých operačných programov (OP) Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky. Mimo výziev na infraštruktúru vzdelávania z ROP boli zverejnené aj výzvy z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Výskum a vývoj a mnohých iných. Projektová činnosť rozvojovej agentúry bola zameraná prioritne na infraštruktúru vzdelávania, kde sme spracovali jedenásť projektov pre krajské a obecné školy. Mimo toho agentúra spracovala a predložila vlastný projekt na vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu a tvorbu partnerstiev v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Pri písaní tohto predslovu už môžem konštatovať, že vďaka tejto práci sa do Žilinského kraja dostane vyše 190 miliónov korún zo štrukturálnych fondov. Asi niet lepšieho dôkazu zmysluplnosti existencie Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja (RA ŽSK), než takáto správa. Svojim kolegom gratulujem a spolupracovníkom našej agentúry ďakujem za ich pomoc pri dosiahnutí takéhoto výsledku. Dobrou správou je aj skutočnosť, že inovácie majú v Žilinskom kraji zelenú. Zrod klastra Z@ict, na ktorom naša agentúra aktívne participovala, je toho dôkazom. V mene RA ŽSK mu želám veľa úspechov pri dosahovaní vytýčených cieľov.

Vznikol IKT klaster

Dňa 22. mája 2008 bol na území Žilinského kraja založený IKT klaster.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.