slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

V Bruseli o podpore inovácií

V záujme oboznámenia partnerov v Európskej únii o podpore rozvoja inovačného prostredia v Žilinskom kraji usporiadal Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 24.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.