slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Blíži sa ďalší ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov

V poradí už jedenásty ročník konferencie inovačný rozvoj regiónov sa uskutoční 16.mája 2017, od 13. hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK (Komenského 48, Žilina).

Župné inovácie 2017 sú tu.

Inšpirujte sa! Informujte sa! Inovujte! - toto všetko sa Vám bude dať aj na podujatiach zaradených do ŽI 2017 (Župné inovácie 2017), ktoré obohatia život v Žilinskom kraji aj v tomto roku.

Pozvánka na podujatie "ŠTUDUJ DOPRAVU" vo Vrútkach

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Mar

Investície do Budatínskeho hradu pôjdu aj v roku 2017

Žilinský samosprávny kraj získal navýšenie projektového grantu na rekonštrukciu Budatínskeho hradu, ktorý získal v rámci schváleného projektu "Bez kaplnky nie je hrad" spracovaného v RA ŽSK.

PF 2017

10. ročník ocenenia Inovácia Žilinského kraja je už vyhlásený

Ekonomický rozvoj nie je dnes možný bez schopnosti vytvárať a využívať inovácie, bez kvalitných ľudských zdrojov a bez schopnosti ekonomických subjektov vzájomne spolupracovať.

Župné inovácie 2016

Projekt RA ŽSK v užšom výbere

Sto najlepších projektov postúpilo do druhého kola Dunajského nadnárodného programu na roky 2014 až 2020, ktorého cieľom je podporiť spoluprácu krajín v okolí Dunaja.

Oznámenie o aktualizácii výziev v rámci programu Interreg VA SR - ČR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Č

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.