slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Čakajú nás dva dni vzdelávania žien podnikateliek

V rámci projektu Podporujeme podnikanie žien cezhranične sa v dňoch 13.10.2017 - 14.10.2017 zrealizuje dvojdňové spoločné vzdelávanie žien podnikateli

Cezhraničná spolupráca pre ženy podnikateľky aj pracovníkov samospráv

Schopnosť rásť a byť konkurencieschopný znamená aj byť informovaný o všetkom novom, čo mi v mojom napredovaní môže pomôcť.

Vedecká cukráreň privítala študentov SOŠ elektrotechnickej v Žiline

Po prvej tohtoročnej Vedeckej cukrárni, ktorá sa konala v marci na podujatí "Študuj dopravu" na Vrútkach, sa v pondelok 26.

Na Vedeckú cukráreň sa môžu žiaci a študenti tešiť aj v tomto roku

Po pozitívnych reakciách žiakov aj pedagógov na popularizačný produkt "Vedecká cukráreň", ktorý Rozvojová agentúra ŽSK zrealizovala v historických regiónoch Žilinského kraja v r.

Inovácie mali v Žiline opäť svoj deň

Aj v r. 2017, tak ako po iné roky, sa v Žiline uskutočnila konferencia Inovačný rozvoj regiónov.

Blíži sa ďalší ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov

V poradí už jedenásty ročník konferencie inovačný rozvoj regiónov sa uskutoční 16.mája 2017, od 13. hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK (Komenského 48, Žilina).

Župné inovácie 2017 sú tu.

Inšpirujte sa! Informujte sa! Inovujte! - toto všetko sa Vám bude dať aj na podujatiach zaradených do ŽI 2017 (Župné inovácie 2017), ktoré obohatia život v Žilinskom kraji aj v tomto roku.

Pozvánka na podujatie "ŠTUDUJ DOPRAVU" vo Vrútkach

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Mar

Investície do Budatínskeho hradu pôjdu aj v roku 2017

Žilinský samosprávny kraj získal navýšenie projektového grantu na rekonštrukciu Budatínskeho hradu, ktorý získal v rámci schváleného projektu "Bez kaplnky nie je hrad" spracovaného v RA ŽSK.

PF 2017

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.