slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

V duchu inovácií už po desiatykrát

Jubilejný desiaty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2016 sa konal 21. apríla 2016.

Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2016

Už po desiaty krát organizuje Žilinský samosprávny kraj konferenciu Inovačný rozvoj regiónov. Tento jubilejný ročník sa bude konať vo štvrtok 21. apríla od 13:00 hod.

Na registráciu do schémy Zelená domácnostiam sa treba pripraviť

Pred spustením druhého kola registrácie žiadateľov o poukážky na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v domácnostiach je potrebné dôsledne sa pripraviť.

V r. 2016 čakajme 32 výziev na skvalitnenie životného prostredia

U 29 z nich pôjde o otvorené výzvy s termínom uzavretia "do vyčerpania alokácie".

Nový program rozvoja Žilinského samosprávneho kraja schválený

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom decembrovom zasadnutí schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 - 2020.

Príručka pre prijímateľa pre Interreg VA Poľsko - Slovensko

Dňa 23.12.2015 zverejnil Spoločný technický sekretariát pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA, Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

PF 2016

Konferencia k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 - 2020

V utorok, dňa 20.10.2015, v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK zorganizovala RA ŽSK konferenciu k prezentácii nového strategického dokumentu nášho regiónu.

MH SR vyzýva žiadateľov zvážiť reálnosť ukončenia projektov do 31.12.2015

MH SR ako riadiaci orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyzýva v novom usmernení žiadateľov (najmä mestá a obce), ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ide o projekty na re

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.