slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

10. ročník ocenenia Inovácia Žilinského kraja je už vyhlásený

Ekonomický rozvoj nie je dnes možný bez schopnosti vytvárať a využívať inovácie, bez kvalitných ľudských zdrojov a bez schopnosti ekonomických subjektov vzájomne spolupracovať.

Župné inovácie 2016

Projekt RA ŽSK v užšom výbere

Sto najlepších projektov postúpilo do druhého kola Dunajského nadnárodného programu na roky 2014 až 2020, ktorého cieľom je podporiť spoluprácu krajín v okolí Dunaja.

Oznámenie o aktualizácii výziev v rámci programu Interreg VA SR - ČR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Č

V duchu inovácií už po desiatykrát

Jubilejný desiaty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2016 sa konal 21. apríla 2016.

Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2016

Už po desiaty krát organizuje Žilinský samosprávny kraj konferenciu Inovačný rozvoj regiónov. Tento jubilejný ročník sa bude konať vo štvrtok 21. apríla od 13:00 hod.

Na registráciu do schémy Zelená domácnostiam sa treba pripraviť

Pred spustením druhého kola registrácie žiadateľov o poukážky na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v domácnostiach je potrebné dôsledne sa pripraviť.

V r. 2016 čakajme 32 výziev na skvalitnenie životného prostredia

U 29 z nich pôjde o otvorené výzvy s termínom uzavretia "do vyčerpania alokácie".

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.