slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Opäť sa dá súťažiť o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu

Podnikatelia z celého Slovenska majú opäť možnosť zúčastniť sa súťaže o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

A je tu ďalšie podujatie pre milovníkov dobrej kuchyne!

Po milej skúsenosti z minuloročného gastro festivalu Poznajte chute prihraničia, ktorý sa konal v Jablunkove (CZ) v rámci spoločného projektu Institutu Euroschola a RA ŽSK "Poznej příhraničí všemy sm

Do cykloturistickej infraštruktúry v Turci pribudli dve odpočinkové zóny

Cyklosezóna v Turci bude tento rok opäť trochu iná. Vďaka novým odpočinkovým zónam vybudovaným v r.

Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2015

Žilinský samosprávny kraj pozýva na ďalší ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov konanej v rámci Dní nápadov a inovácií.

Európska únia pripravuje aktualizáciu legislatívy k sústave NATURA 2000

Európska komisia v súčasnosti posudzuje dva hlavné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany prírody, ktorými je smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva z roku 1979 (smernica o vtákoch) a smernica o ochr

Výročná správa RA ŽSK za r. 2014 dostupná na webe

Výročná správa Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014 je už zverejnená na našom webovom sídle.

Prvú výzvu z OP Kvalita životného prostredia môžeme očakávať na prelome marca - apríla 2015

Pre žiadateľov, ktorí majú pripravené projekty na budovanie kanalizácií vrátane modernizácie systémov čistenia odpadových vôd a systémy úpravy pitnej vody bude v najbližších týždňoch zverejnená prvá v

Zašlite Výboru regiónov svoje názory na prípravu Partnerskej dohody a Operačných programov.

Výbor regiónov EÚ pripravuje svoje stanovisko pre Európsku komisiu a ostatné európske inštitúcie k tomu, ako sa v prog. období 2014 - 2020 budú využívať európske štrukturálne a investičné fondy.

Prvá výzva z nového programového obdobia

Prvý operačný program relevantný pre územie Žilinského kraja, ktorý zverejnil výzvu na predkladanie projektov v novom programovom období 2014 - 2020, je OP Stredná Európa.

Spúšťa sa nové programové obdobie

Všetkých potenciálnych uchádzačov o realizáciu projektov v programovom období 2014 - 2020 chceme upozorniť na stránku Úradu vlády SR, kde sú dostupné relevantné dokumenty vrátane schválených operačnýc

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.