slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Možnosti pre excelentných vedcov pracovať v Žilinskom kraji

Žilinská univerzita, ktorá bola vybraná ako jedno z jedenástich centier výskumu a vývoja v Európe pre realizáciu projektu podporeného zo 7.

Žiaci zo ŽSK a MSK opäť spolu rozvíjali svoje technické zručnosti

V dňoch 7. - 9. 4. 2014 sa rámci ďalšej aktivity cezhraničného projektu „Česko Slovensko má technický talent“ uskutočnila JARNÁ ŠKOLA TECHNIKY.

SR sa aj vďaka Žilinskému kraju prehupla cez polovicu čerpania eurofondov v období 2007 - 2013

Aktuálny stav čerpania eurofondov, ktoré sú Slovenskej republike k dispozícii v programovacom období 2007 - 2013, je k 31. marcu 2014 presne 6 141,76 mld. EUR, čo činí 52,86% celkovej alokácie.

Zasadala novozvolená správna rada agentúry

Dňa 28. februára 2014 sa konalo prvé zasadanie Správnej rady RA ŽSK v novom zložení.

Projekt ERA Chairs neobchádza Žilinský kraj

ERA Chairs je novým nástrojom Európskej komisie, ktorým chce zvýšiť participáciu vedeckovýskumných organizácií v komunitárnych programoch európskej úrovne.

Prajeme Vám pokojné sviatky a veľa úspechov v r. 2014

Podporujeme technický talent žiakov základných škôl

Motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách je hlavným zámerom projektu "Česko Slovensko má technický talent", ktorý realizuje RA ŽSK ako partner projektu v spolupráci s A

Nové turistické atraktivity v Turci aj vďaka RA ŽSK

Aj vďaka dvom úspešným projektom "z pera" Rozvojovej agnetúry Žilinského samosprávneho kraja a podporeným z fondov EÚ vyrastá v Turci nová infraštruktúra pre cestovný ruch.

S odosielaním žiadostí na ochranu a využívanie vôd treba vyčkať.

Ministerstvo životného prostredia uverejnilo 19.

Priestor pre rozvoj cezhraničnej spolupráce základných a umeleckých škôl

Institut EuroSchola spolu s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja sa rozhodli podporiť mieru spolupráce medzi ZŠ a tiež medzi ZUŠ z oboch strán hranice pomocou projektu „Česko-slovenská

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.