slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Zasadala novozvolená správna rada agentúry

Dňa 28. februára 2014 sa konalo prvé zasadanie Správnej rady RA ŽSK v novom zložení.

Projekt ERA Chairs neobchádza Žilinský kraj

ERA Chairs je novým nástrojom Európskej komisie, ktorým chce zvýšiť participáciu vedeckovýskumných organizácií v komunitárnych programoch európskej úrovne.

Prajeme Vám pokojné sviatky a veľa úspechov v r. 2014

Podporujeme technický talent žiakov základných škôl

Motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách je hlavným zámerom projektu "Česko Slovensko má technický talent", ktorý realizuje RA ŽSK ako partner projektu v spolupráci s A

Nové turistické atraktivity v Turci aj vďaka RA ŽSK

Aj vďaka dvom úspešným projektom "z pera" Rozvojovej agnetúry Žilinského samosprávneho kraja a podporeným z fondov EÚ vyrastá v Turci nová infraštruktúra pre cestovný ruch.

S odosielaním žiadostí na ochranu a využívanie vôd treba vyčkať.

Ministerstvo životného prostredia uverejnilo 19.

Priestor pre rozvoj cezhraničnej spolupráce základných a umeleckých škôl

Institut EuroSchola spolu s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja sa rozhodli podporiť mieru spolupráce medzi ZŠ a tiež medzi ZUŠ z oboch strán hranice pomocou projektu „Česko-slovenská

Čakajú nás ďalšie tri webcasty o hradoch a ich dejinách

Pripravili sme pre Vás ďalšie tri internetové prezentácie odborníkov na históriu, ktorí budú on - line prednášať o hradoch Žilinského a Moravskosliezskeho kraja a témach s nimi spojených.

On line o hrade Hukvaldy

Pozývame Vás na webcast Petra Juráka, historika Muzea Beskyd Frýdek-Místek, ktorý zrealizuje on line prezentáciu na tému "Nejrozsáhlejší hradní komplex v Moravskoslezském kraji - Hrad Hukvaldy".

Zvýhodnené úvery s podporou EU aj pre slovenských podnikateľov

Vďaka spusteniu inovatívneho finančného nástroja JEREMIE dotovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú môcť aj malí a strední podnikatelia v Slovenskej republike čerpať výhodnejšie úvery na

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.