slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Spoznajme pohraničie zo sedla bicykla!

Čakajú nás dve cyklopodujatia realizované v rámci spoločného projektu RA ŽSK a Institutu Euroschola z Třinca. Tu je pozvánka na prvé z nich:

Oznámenie o ukončení projektu

Spoznajme vôňu prihraničia 2 / Poznejme vůni příhraničí 2

Príjmite v poradí druhú pozvánku na prechádzku za spoznaním byliniek, ktorá sa tentokrát bude konať v oblasti Těšínského Sliezska. Akcia sa koná v rámci projektu Poznejme příhraničí všemi smysly.

Spoznajme vôňu prihraničia

FOND MIKROPROJEKTOV

Žiaci spoza hranice objavovali technickú históriu Žilinského kraja

Spolu päť exkurzií za technickými pamiatkami v Žilinskom kraji zrealizovali žiaci základných škôl z Moravskoslezského kraja v máji a júni tohto roka.

Možnosti pre excelentných vedcov pracovať v Žilinskom kraji

Žilinská univerzita, ktorá bola vybraná ako jedno z jedenástich centier výskumu a vývoja v Európe pre realizáciu projektu podporeného zo 7.

Žiaci zo ŽSK a MSK opäť spolu rozvíjali svoje technické zručnosti

V dňoch 7. - 9. 4. 2014 sa rámci ďalšej aktivity cezhraničného projektu „Česko Slovensko má technický talent“ uskutočnila JARNÁ ŠKOLA TECHNIKY.

SR sa aj vďaka Žilinskému kraju prehupla cez polovicu čerpania eurofondov v období 2007 - 2013

Aktuálny stav čerpania eurofondov, ktoré sú Slovenskej republike k dispozícii v programovacom období 2007 - 2013, je k 31. marcu 2014 presne 6 141,76 mld. EUR, čo činí 52,86% celkovej alokácie.

Zasadala novozvolená správna rada agentúry

Dňa 28. februára 2014 sa konalo prvé zasadanie Správnej rady RA ŽSK v novom zložení.

Projekt ERA Chairs neobchádza Žilinský kraj

ERA Chairs je novým nástrojom Európskej komisie, ktorým chce zvýšiť participáciu vedeckovýskumných organizácií v komunitárnych programoch európskej úrovne.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.