slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Čakajú nás ďalšie tri webcasty o hradoch a ich dejinách

Pripravili sme pre Vás ďalšie tri internetové prezentácie odborníkov na históriu, ktorí budú on - line prednášať o hradoch Žilinského a Moravskosliezskeho kraja a témach s nimi spojených.

On line o hrade Hukvaldy

Pozývame Vás na webcast Petra Juráka, historika Muzea Beskyd Frýdek-Místek, ktorý zrealizuje on line prezentáciu na tému "Nejrozsáhlejší hradní komplex v Moravskoslezském kraji - Hrad Hukvaldy".

Zvýhodnené úvery s podporou EU aj pre slovenských podnikateľov

Vďaka spusteniu inovatívneho finančného nástroja JEREMIE dotovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú môcť aj malí a strední podnikatelia v Slovenskej republike čerpať výhodnejšie úvery na

Zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov v poľnohospodárstve

Všetkých mikro, malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárstve si dovoľujeme upozorniť na možnosť získania podpory na zamestnávenie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov.

Slovensko - poľské ekonomické fórum

Dňa 28. februára 2013 sa v Bratislave uskutoční Slovensko - poľské hospodárske fórum ako jedno z podujatí predchádzajúcich Piaty Európsky Hospodársky Kongres, ktorý sa bude konať 13. - 15.

Pozvánka na Dni nápadov a inovácií 2013

Bližšie informácie tu.

Prajeme Vám ...

Projekt RA ŽSK medzi príkladmi dobrej praxe ROP

V októbri 2012 schválila Európska Komisia Výročnú správu o vykonávaní Regionálneho operačného programu (ROP), ktorú predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán to

Vianočná výzva pre kapre i iné rybky

Subjektom pôsobiacim v sektore rybného hospodárstva sa otvára nová príležitosť získať podporu na marketingové aktivity zamerané na propagáciu predaja rybných produktov a ostatných produktov aquakultúr

Sme späť

Po niekoľkých dňoch nedostupnosti našej stránky sa nám podarilo oživiť ju takmer "v pôvodnom znení" už u nového poskytovateľa web hostingových služieb.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.