Zvýhodnené úvery s podporou EU aj pre slovenských podnikateľov

Vďaka spusteniu inovatívneho finančného nástroja JEREMIE dotovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú môcť aj malí a strední podnikatelia v Slovenskej republike čerpať výhodnejšie úvery na podporu svojich podnikateľských aktivít. Viac tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.