Čakajú nás ďalšie tri webcasty o hradoch a ich dejinách

Pripravili sme pre Vás ďalšie tri internetové prezentácie odborníkov na históriu, ktorí budú on - line prednášať o hradoch Žilinského a Moravskosliezskeho kraja a témach s nimi spojených. Prezentácie budú v nasledovných termínoch:
26.4.2013 o 17:00 hod.- Mgr. Ján Zachar - Vývoj pevnostnej architektúry od praveku do stredoveku
30.4.2013 o 12:45 hod. - PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD. - Pôsobenie Turzovcov na Oravskom hrade
30.4.2013 o 17:00 hod. - MVDr. Miloš Jesenský, PhD. - Po stopách Templárov na hradoch Žilinského kraja

Srdečne Vás na ne pozývame. Všetky budú prístupné na linku http://www.hradnacesta.eu/webcasting/.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.