Priestor pre rozvoj cezhraničnej spolupráce základných a umeleckých škôl

Institut EuroSchola spolu s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja sa rozhodli podporiť mieru spolupráce medzi ZŠ a tiež medzi ZUŠ z oboch strán hranice pomocou projektu „Česko-slovenská setkání různých typů škol“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektů spravovaného regiónom Bílé Karpaty.

Za tým účelom realizujeme dvojdňové semináre zamerané na jednotlivé typy škôl. V prípade záujmu o účasť na týchto seminároch máte možnosť získať viac informácií tu.

FOND MIKROPROJEKTŮ

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.