Nové turistické atraktivity v Turci aj vďaka RA ŽSK

Aj vďaka dvom úspešným projektom "z pera" Rozvojovej agnetúry Žilinského samosprávneho kraja a podporeným z fondov EÚ vyrastá v Turci nová infraštruktúra pre cestovný ruch. Na nábreží rieky Turiec bude v nedeľu 15. septembra slávnostne otvorený náučný chodník zameraný na prejavy vzájomnosti slovenského a českého národa v Turci, ktorého súčasťou je mimo informačných tabúľ aj výhliadkové mólo, schody k rieke a lavičky. O týždeň neskôr, 22. septembra, sa v rámci Martinského bicyklového dňa uskutoční otváranie dvoch cykloturistických rozhľadní, ktoré tvoria súčasť vytváranej cezhraničnej hradnej cesty vedúcej z Poľska na Slovensko. Veríme, že oba projekty budú pre turistickú verejnosť prínosom a zatraktívnia turiec aj pre hostí z Českej republiky a Poľska, ktorí tradične tvoria najpočetnejšiu zložku zahraničných hostí tohto regiónu.

Branislav Zacharides, riaditeľ

Viac k obom podujatiam nájdete aj tu: http://www.martin.sk/finale/index.php?clanok=1378374317

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.