Podporujeme technický talent žiakov základných škôl

Motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách je hlavným zámerom projektu "Česko Slovensko má technický talent", ktorý realizuje RA ŽSK ako partner projektu v spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj a.s. z Ostravy (hlavný partner). Projekt začína v septembri 2013 a bude ukončený v auguste 2014. V rámci projektu sa zrealizuje viacero aktivít na rozvíjanie technických zručností mládeže z oboch strán slovensko - českej hranice vrátane jesennej a jarnej školy techniky, exkurzií a pod. Viac o projekte nájdete tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.