Žiaci zo ŽSK a MSK opäť spolu rozvíjali svoje technické zručnosti

V dňoch 7. - 9. 4. 2014 sa rámci ďalšej aktivity cezhraničného projektu „Česko Slovensko má technický talent“ uskutočnila JARNÁ ŠKOLA TECHNIKY. Na rozdiel od tej jesennej sa aktivita realizovala tentokrát na Slovensku, v Oščadnici. Aktívne sa jej zúčastnila jedna ZŠ zo Žilinského kraja - ZŠ Clementisova z Kysuckého Nového Mesta a jedna ZŠ z Moravskosliezskeho kraja - ZŠ Frýdek-Místek.

V Oščadnici si technické zručnosti vyskúšalo 56 žiakov (28 zo SR a 28 z ČR), spoločne v 3 blokoch – elektrotechnickom, remeselnom a stavebnom. Nielenže sa na vlastné oči zoznámili s rôznymi pomôckami a náradím, ale si ich používanie aj všetci pod vedením skúsených lektorov prakticky vyskúšali.

V elektrotechnickom programe pomocou spájkovačky žiaci osadili elektrosúčiastky na plošné dosky a vyrobili si jednoduchý obvod – funkčné, bežiace svetlo. V remeselníckom programe zas mali k dispozícií materiály ako drevo, kov, či koženku. Vyrobili si z nich hlavolam. A v stavebnom programe sa zoznamovali s architektúrou, statikou a zo špajdlí a polystyrénu stavali v skupinkách vlastné mosty. Všetky vlastnoručne vyhotovené výrobky im aj ostali. Súťažili tiež, kto postaví najvyššiu stavbu z drevenej stavebnice, alebo kto zo seba dostane zvuk s najviac decibelmi. Zoznámili sa s hlukomerom, digitálnymi váhami, mikrometrom, laserovým metrom a učili sa tieto prístroje prakticky používať. Poznávali rôzne druhy materiálov ako drevo, kov a plasty a iné.

Pridanou hodnotou oboch škôl techniky bolo, že žiaci si nielen zdokonalili svoje technické zručnosti, ale tiež sa vzájomne spoznali, osvojili si špecifiká oboch jazykov a prekonali iné medzikultúrne rozdiely. Toto stretnutie tak vytvorilo predpoklady aj k budúcim kontaktom a výmenám medzi školami z oboch strán hranice.

Zámerom projektu „Česko Slovensko má technický talent“, podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, je motivovať žiakov základných škôl v slovensko – českom prihraničnom území k voľbe odborných škôl po ukončení základného vzdelania.

Viac o projekte nájdete tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.