Oznámenie o ukončení projektu

Na žiadosť hlavného partnera projektu „Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja)“, ktorým bol Zamek Cieszyn, zverejňujeme informáciu o jeho ukončení.

Projekt „Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja)“, číslo projektu: WTSL.02.03.00 – 24-338/10, bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 (PWT PL - SK). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac o projekte tu.

Projektová stránka: innowacyjnawspolpraca.eu

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.