Spúšťame fotosúťaž

Institut Euroschola v spolupráci s RA ŽSK spúšťa fotosúťaž zameranú na poznávanie a propagáciu turistických zaujímavostí prihraničia. Pre víťazov 3 kategórií sú pripravené vecné ceny.

FOND MIKROPROJEKTOV

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.