V obnove Budatínskeho hradu bude ŽSK pokračovať vďaka ďalšiemu projektu

Po úspešnom už ukončenom projekte "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku", vďaka ktorému došlo k obnove hradnej veže vrátane strechy nad hradným palácom, vybudovaniu toaliet, rekonštrukcii terasy na 2. poschodí vrátane prístupového schodiska a vybudovaniu prístupovej komunikácie z vrátnice, môže Žilinský samosprávny kraj pokračovať v obnove tohto jedinečného areálu. Umožní to schválený projekt nazvaný "Návrat múzea do Budatínskeho hradu".

Cieľom tejto etapy obnovy hradu bude zabezpečiť umiestnenie expozícií Považského múzea v Žiline do hradného komplexu (prevažne do 2. poschodia) v takej miere, aby sme turistickej verejnosti umožnili v autenntickej atmosfére hradných miestností absolvovať prehliadku dejinami samotného hradu, históriou mesta Žilina a jeho okolia.

Oba projekty boli podporené z regionálneho operačného programu a samozrejme oba boli vypracované Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja v úzkej súčinnosti so zamestnancami jednotlivých odborov Úradu ŽSK, ktorým aj takto ďakujeme za spoluprácu a gratulujeme k spoločnému úspechu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.