Pozvánka na cyklovýlet

!!!PRE NEVHODNÉ POČASIE SA DOLU UVEDENÉ PODUJATIE PREKLADÁ NA NEDEĽU 21.9.2014 o 14:00 hod.!!!

Dovolíme si tiež upozorniť všetkých záujemcov o účasť na tomto podujatí, že lokáciu štartu presúvame do areálu SIM v Martine - Priekope, kde pre Vás budú k dispozícii tiež mapy a infromačné materiály užitočné pre cykloturistov. Všetci účastníci cyklotúry sa tiež budú môcť zúčastniť prvej cykloburzy a otvorenia prvej oficiálnej dráhy pre bikerov. Pre všetkých je pripravených množstvo podujatí, ktoré zabezpečia, že aj v prípade nepriaznivého počasia budeme mať alternatívu. Prehľad nedeľných atrakcií nájdete tu.

V rámci projektu "Poznejme pŕíhraničí všemy smysly" podporeného z fondu mikroprojektov OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 Vás pozývame na ďalšiu akciu. Tentokrát pôjde o sériu cyklotúr na slovenskej strane hranice. Viac v pozvánke:

P.S. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia preloží na iný termín, ktorý včas zverejníme.

Viac o projekte tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.