Informačný seminár k výzve na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom bezplatný informačný seminár k aktuálnej výzve z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Informačný seminár sa koná dňa 22.10.2014 o 10:00 hod. (prezentácia účastníkov od 9:30) v kongresovej sále Úradu ŽSK v Žiline.

Program:
9,30-10,00 Registrácia účastníkov
10,00-11,00 Prezentácia výzvy KaHR-31DM-1401
11,00-12,00 Otázky, diskusie, konzultácie
12,00-13,00 Prestávka
13,00-14,00 Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP
14,00-15,00 Otázky, diskusia, konzultácie

Vašu účasť treba potvrdiť do 20.10.2014 na e-mail fondy@siea.gov.sk, pričom treba uviesť Vaše meno, miesto a termín konania seminára, názov Vašej organizácie a telefonický kontakt. Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky. Na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality.

Bližšie informácie k výzve sú dostupné na: www.siea.gov.sk

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.