Budatínsky hrad čaká tretia etapa obnovy

Budatínsky hrad už vďaka eurofondom vyzerá oveľa krajšie. Má sprístupnenú hradnú vežu s vyhliadkou, vznikli priestory na dočasné výstavy, fasáda aj strecha zasvietili novotou. Všetko vďaka projektu „Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku“ za vyše 2 mil. EUR. Druhá etapa, ktorá sa bude realizovať v r. 2015, zabezpečí rekonštrukciu interiérov s cieľom vytvorenia priestorov pre stálu historickú expozíciu Považského múzea v Žiline. Aj preto sa tento druhý projekt za 1,176 mil. EUR, rovnako ako ten prvý podporený z Regionálneho operačného programu, volá „Návrat múzea do Budatínskeho hradu“. Samozrejme oba projekty vypracovala pre Žilinský samosprávny kraj naša rozvojová agentúra. Viac o ňom tu

Bonus v podobe grantu vo výške 443 tis. EUR z Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) prináša peniaze do Budatínskeho hradu opäť, do tretice. Tentoraz sa dá na poriadok hradná kaplnka. Veď „Bez kaplnky nie je hrad.“ – tak sa volá aj tento náš projekt. Žilinský samosprávny kraj sa jeho schválením zaradil medzi iba 11 úspešných žiadateľov v rámci tejto výzvy, v rámci kategórie hrady a mestské opevnenia prešli iba šiesti. Zmluvy na tieto projekty sa nie náhodou podpisovali v Sobášnom paláci Turzovcov v Bytči. Veď aj ten by bol dnes ruinou nebyť NFM, čomu opäť predchádzal projekt z našej dielne. :-)

Čo sa za tie peniaze urobí? Zrealizujú sa úpravy vstupných priestorov vrátane osadenia nových exteriérových a interiérových dverí - replík podľa zachovaných originálov, vybuduje sa bezbariérový vstup do kaplnky, položí sa nová dlažba z prírodného kameňa na prízemí aj poschodí. Nebude chýbať vytvorenie novej prezentačnej miestnosti s presklenými stenami, obnova kaplnky, reštaurovanie pôvodných výmalieb kaplnky v barokovo - klasicistickom slohu vrátane doplnenia výmaľby na celej ploche kaplnky, pod emporou a tiež na empore, kde sa zrealizuje nová drevená podlaha a vymení sa presklená stena. Na poschodí bude vytvorená voľne prístupná exteriérová miestnosť a tiež miestnosť pred emporou s drevenou podlahou, ktorá bude slúžiť na účely výstav a iných komunitných aktivít. Pôvodné točité schodisko bude zrepasované. Na celom objekte sa vymenia okná, urobia sa nové rozvody el. energie a vykurovania a tiež vzduchotechnika do vybraných častí objektu. Inštaluje sa nový zabezpečovací systém vrátane kamier vyvedený na vrátnicu a systém protipožiarnej ochrany. Zrealizuje sa tiež výmena strešnej krytiny za škridlovú krytinu a osadia sa nové dažďové žľaby a zvody. Dažďové vody budú odvedené do dažďovej kanalizácie. Zrealizuje sa tiež umelecko - remeselná obnova vonkajších omietok. Vyjdú peniaze aj na niekoľko kultúrnych podujatí v novom objekte s osobitným dôrazom na národnostné menšiny a s blízkymi cyklotrasami ho prepojí náučný chodník.

Asi najvýznamnejšia je skutočnosť, že kaplnka bude bezbariérová. Návšteva hradu sa tak opäť stane atraktívnejšou aj pre hostí s obmedzenou mobilitou. Už dnes navštevujú park a do kaplnky isto trafia, ak ich tam bude čakať zaujímavá ponuka. To sa už ale zvládne. Hlavne, že bude kde túto ponuku zabezpečiť.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.