Česko-slovenská setkání žáků škol – učíme sa poznávať sa

Institut EuroSchola spoločne s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja, n.o. sa rozhodli podporiť mieru spolupráce medzi základnými školami z oboch strán hranice pomocou projektu Česko-slovenská setkání žáků škol – učíme sa poznávať sa, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov, spravovaným regiónom Bílé Karpaty. V rámci projektu už prebehlo 8 dvojdenných kurzov, na ktorých sa žiaci českých a slovenských škôl spoznávali a neformálne učili. Každý kurz bol určený pro inú vekovú skupinu a program bol prispôsobený možnostiam a zručnostiam žiakov. Z kurzu je vyhotovený záznam, z ktorého sa následne spracovávalo inštruktážne video pro ďalšie využitie pedagógmi ZŠ. Program bol pestrý, striedali sa rôzne metódy zážitkovej pedagogiky. Projektu sa zúčastnilo 400 žiakov a pedagógov ZŠ zo Žilinského a Moravskolezského kraja. Viac informácií o projekte je na stránkach Institutu EuroSchola www.euroschola.cz, kde si môžete vyžiadať inštruktážne videa a manuály, ktoré sú pripravené pro každú triedu ZŠ zvlášť.

FOND MIKROPROJEKTŮ

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.