Turčianske Kľačany "Pod lampami" z eurofondov

Verejné osvetlenie obce Turčianske Kľačany na úpätí Malej Fatry od tejto jesene má novú kvalitu. Plní platnú svetlotechnickú normu, čo zvyšuje komfort vodičov, ale aj chodcov, ktorí sa po tme vracajú z Baru M a iných miestnych podnikov. Čo je dôležité, vďaka novým modernejším svietidlám sa znižuje energetická spotreba systému.

Verejné osvetlenie bolo pred realizáciou projektu neunifikované (rôzne typy svietidiel), stožiare a výložníky skorodované, svietidlám chýbali kryty, boli zle nasmerované a nevyhovovali požiadavkám na svetelno – technické parametre. V rámci projektu sa celkovo vymenilo 86 ks existujúcich svietidiel a doplnilo 46 nových svietidiel. Investovalo sa aj do modernizácie systému regulácie s diaľkovým dispečingom s GSM modulom.


Všetko vďaka projektu RA ŽSK Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Turčianske Kľačany.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.