Spúšťa sa nové programové obdobie

Všetkých potenciálnych uchádzačov o realizáciu projektov v programovom období 2014 - 2020 chceme upozorniť na stránku Úradu vlády SR, kde sú dostupné relevantné dokumenty vrátane schválených operačných programov.

Informácie o možnostiach čerpania v programovom období 2014 - 2020 nájdete na www.partnerskadohoda.gov.sk

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.