Prvá výzva z nového programového obdobia

Prvý operačný program relevantný pre územie Žilinského kraja, ktorý zverejnil výzvu na predkladanie projektov v novom programovom období 2014 - 2020, je OP Stredná Európa.

Program podporuje nadnárodnú spoluprácu subjektov v strednej Európe zameranú na inovácie, nízko - uhlíkovú ekonomiku, prírodné a kultúrne dedičtstvo a dopravu.

Link na výzvu je tu: http://www.central2013.eu/news-events-publications/news/news-detail/annu...

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.