Prvú výzvu z OP Kvalita životného prostredia môžeme očakávať na prelome marca - apríla 2015

Pre žiadateľov, ktorí majú pripravené projekty na budovanie kanalizácií vrátane modernizácie systémov čistenia odpadových vôd a systémy úpravy pitnej vody bude v najbližších týždňoch zverejnená prvá výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ide o uzavretú výzvu s termínom predkladania projektov do 05/2015, takže úspešní budú tí, ktorí sú pripravení.

Link na výzvu tu: http://www.opzp.sk/po-2014-2020/vyzvy/harmonogram-vyziev/

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.