Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2015

Žilinský samosprávny kraj pozýva na ďalší ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov konanej v rámci Dní nápadov a inovácií.

Program konferencie:

12:30 – 13:00 Registrácia
13:00 – 13:10 Otvorenie konferencie / Juraj Blanár, predseda, Žilinský samosprávny kraj
13:10 – 13:20 Regionálne nástroje na podporu využitia inovačného potenciálu SR so zameraním na Žilinský kraj / Vladimír Šváč, KPMG Slovensko
13:20 – 13:35 RVIS 2014+ - reakcia na potreby Žilinského kraja / Jana Braciníková, Úrad ŽSK
Identifikovaná významnosť faktorov pri podpore a uľahčovaní rozvoja technologických inovácií na Slovensku
• Dostupnosť talentov - 84%
13:35 – 13:45 Žilinská univerzita a jej prístup k rozvoju talentov / Tatiana Čorejová, rektorka, Žilinská univerzita
13:45 – 13:55 Talent nie je všetko / Michal Poppe, Blueweb Žilina
• Prístup ku kapitálu - 65%
13:55 – 14:05 Podpora inovácií prostredníctvom kapitálu neformálnych investorov /
Vladimír Jakubec, Združenie mladých podnikateľov Slovenska
• Mentoring a prístup k inovačným sieťam (startup CEOs, zakladatelia atď.) - 64%
14:05 – 14:15 Inovačný ekosystém a podpora realizácie nových projektov / Juraj Kavecký, VTP Žilina
14:15 – 14:25 Prestávka
• Schopnosť riadiť proces získavania zákazníkov na lokálnych a medzinárodných trhoch – 61%
14:25 – 14:35 Schopnosť riadiť proces získavania zákazníkov a zvyšovanie tržieb inovatívnymi prostriedkami – GOPASS / Bohuš Hlavatý, Tatry mountain resorts
• Vývoj prelomových technológií, ktoré majú globálny dosah - 59%
• Prístup k technologickej infraštruktúre - 53%
14:35 – 14:45 Emergentné technológie a ich uplatnenie v inovatívnych riešeniach pre priemysel / Pavol Borčin, Andrej Štefánik, CEIT
• Prístup k alianciám a partnerstvám - 43%
14:45 – 14:55 ERA Chair pre inteligentné dopravné systémy – priority EÚ a regionálny dopad/ The Era Chair for Intelligent Transport Systems – EU Priorities and Regional Impact/ Karl Ernst Ambrosch, ERA Chair, Žilinská univerzita
(prezentácia v anglickom jazyku, bez tlmočenia)

• Tréningy a dostupnosť vzdelávacích programov - 40%
• Podporný ekosystém - 26%
14:55 – 15:05 Slovenská strojárska spoločnosť bez nadnárodných vlastníckych väzieb – vývoj a inovácie v podmienkach SR a Žilinského kraja / Igor Kováč, KINEX Bearings Bytča
15:05 – 15:15 Inovácie – nevyhnutnosť prežitia firmy v súčasnom svete / Vlastimil Kocián, KROS Žilina

15:15 – 16:00 Diskusia

"(Po)môžu inovácie zmeniť náš kraj?" - diskusia o budovaní inovačného ekosystému a o vytváraní zázemia pre rozšírenie a využitie existujúceho inovačného potenciálu firiem v Žilinskom kraji.

Diskutéri:

• Igor Kováč, KINEX Bearings, Bytča - odvetvie strojárstva
• Bohuš Hlavatý, Tatry mountain resorts – odvetvie cestovného ruchu
• Vlastimil Kocián, KROS Žilina - odvetvie informačno – komunikačných technológií

• moderuje – Juraj Kavecký, VTP Žilina

16:15 Vyhlásenie výsledkov súťaží spojené s rautom
Inovácia Žilinského kraja 2014 (8. ročník)
Stredoškolský podnikateľský zámer 2015 (5. ročník)

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.