Do cykloturistickej infraštruktúry v Turci pribudli dve odpočinkové zóny

Cyklosezóna v Turci bude tento rok opäť trochu iná. Vďaka novým odpočinkovým zónam vybudovaným v r. 2014 (nielen) pre cykloturistov sa po troške darí kompletizovať nevyhnutné vybavenie mobiliárom, ktorý by pri cyklotrasách nemal chýbať.

Odpočinkové zóny v Žabokrekoch a v Košťanoch nad Turcom boli vybudované, ako inak, opäť aj s podporou eurofondov, tentoraz z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. Podarilo sa to vďaka projektu z dielne Rozvojovej agentúry ŽSK s názvom "Za vodou - k bohatstvám biotopov prihraničného územia". Cezhraničným partnerom týchto dvoch turčianskych obcí bola moravská obec Zašová, ktorou prechádza www.cyklostezkabecva.cz . Táto obec zareagovala na zvýšenú návštevnosť zo strany cykloturistov otvorením novej turistickej informačnej kancelárie.

Voda a rôzne formy života v nej a jej blízkosti boli nosnou témou projektu. Mimo vytvorenej infraštruktúry sa na oboch stranách hranice zrealizovali aj dve cyklotúry a vydali sa informačné brožúrky s mapami a CD - ROMy obsahujúce informácie o všetkých troch obciach a ich okolí so zameraním na biotopy a cykloturistiku.

Je v záujme všetkých z nás, aby si nové výstupy projektu užil čo najväčší počet domácich aj cudzích cykloturistov.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.