Opäť sa dá súťažiť o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu

Podnikatelia z celého Slovenska majú opäť možnosť zúčastniť sa súťaže o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Termín na podanie prihlášky uplynie 10. decembra 2015. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné tu: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=158396

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.