Projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci Lipovec ukončený

Projekt RA ŽSK "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lipovec" sa v tomto roku dočkal administratívneho aj finančného ukončenia. Znamená to, že aj turčianska obec Lipovec sa môže zaradiť medzi obce, ktoré úspešne využili fondy EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na modernizáciu verejného osvetlenia.

V rámci projektu došlo aj k osadeniu nových stožiarov a výložníkov. Vymenilo a doplnilo sa 118 svietidiel s vysokoúčinným fazetovým optickým systémom pre sodíkovú vysokotlakú výbojku 50/70W. Inštalovali sa tiež nové inteligentné rozvádzače VO s reguláciou a pripojením na diaľkový dispečing s GSM modulom.

Rozvojová agentúra už v minulosti spracovala obdobný projekt pre obec Turčianske Kľačany, ktorý bol následne aj úspešne zrealizovaný. V rámci aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na účely obnovy verejného osvetlenia v obciach spracovala RA ŽSK tri ďalšie projekty, a to pre obce Závažná Poruba, Sučany a Turčianske Jaseno, ktoré v súčasnosti prechádzajú hodnotiacim procesom.

Viac o projekte pre Obec Lipovec tu:

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.