Pozvánka na konferenciu k novému programu Interreg Poľsko - Slovensko

Dňa 30. septembra 2015 sa v Zakopanom (PR) bude konať konferencia zameraná na zhodnotenie Programu cezhraničnej spolupráce Posľko - Slovenská republika 2007 - 2013. na konferencii bude tiež predstavený nový program Interreg Poľsko - Slovensko, z ktorého budú môcť získať podporu subjekty plánujúce rozvíjať cezhraničnú poľsko - slovenskú spoluprácu v rozbiehajúcom sa programovom období 2014 - 2020.

Pozvánka na konferenciu je dostupná tu: http://sk.plsk.eu/news/?lang_id=4&id_news=1697

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.