V novembri 2015 sa spúšťajú výzvy z IROPu

V novembri 2015 by mala byť zverejnená prvá výzva z Integrovaného Regionálneho operačného programu. Začne sa projektmi na modernizáciu nemocníc, pokračovať sa bude výzvami na projekty v oblasti kreatívneho priemyslu a v treťom slede sa dostane aj na témy ako inteligentná doprava, modernizácia vzdelávania od materských až po stredné školy, deinštitucionalizácia, či podpora miestnych akčných skupín na vidieku.

Aktuálny indikatívny harmonogram výzviev z IROP je dostupný tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.