Na registráciu do schémy Zelená domácnostiam sa treba pripraviť

Pred spustením druhého kola registrácie žiadateľov o poukážky na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v domácnostiach je potrebné dôsledne sa pripraviť.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje, že v rámci prvého kola registrácie poukážok, ktoré prebehlo v decembri 2015, správne vyplnili online formulár a následne si uplatnili poukážku u zmluvných zhotoviteľov iba dve tretiny zaregistrovaných domácností.

Medzi najčastejšími dôvodmi neuplatnenia si poukážky bolo nesprávne uvádzanie čísla listu vlastníctva k stavbe, kde bude zariadenie využívané. Často tiež dochádzalo k snahe žiadateľov dodatočne meniť druh zariadenia, čo tiež nie je možné.

V záujme uľahčenia registrácie bude pred druhým kolom projektu zverejnený návod, v ktorom bude okrem iného podrobne vysvetlené, kde v listoch vlastníctva možno nájsť základné údaje potrebné pre správne vyplnenie žiadosti o poukážku. Druhé kolo, a teda aj druhá možnosť pre domácnosti uchádzať sa o dotáciu z európskych a národných zdrojov na inštaláciu OZE, bude vyhlásené do konca januára 2016. Pre čo najlepšiu prípravu domácností na uplatnenie si nároku na poukážku odporúčame pravidelne sledovať stránku www.zelenadomacnostiam.sk .

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.