V duchu inovácií už po desiatykrát

Jubilejný desiaty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2016 sa konal 21. apríla 2016. Z poverenia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) jeho organizáciu zabezpečila Rozvojová agentúra ŽSK v žilinskom hoteli Holiday Inn.

Konferenciu otvorili príhovory podpredsedu ŽSK Jozefa Štrbu a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Tatiany Čorejovej. Vzhľadom k skutočnosti, že rok 2016 je prvým rokom implementácie novej Výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+, a tiež prvým rokom reálneho čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, v prvom diskusnom paneli nechýbal príspevok Branislava Zacharidesa, riaditeľa RA ŽSK, k predstaveniu novej stratégie, príspevok Michala Patúša, riaditeľa odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Úradu ŽSK k možnosti podpory stratégie z programov Interreg VA, či príspevok Petry Rosinčinovej, pracovníčky odboru riadenia programov ESF Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, o možnostiach financovania aktivít na podporu inovácií vo vzdelávaní z OP Ľudské zdroje.

Predmetom druhého prezentačného a diskusného panela boli nové výskumno – vývojové kapacity a aktivity na území Žilinského kraja a prezentácia ich prepojenia na podnikateľské prostredie. Účastníci konferencie mali príležitosť oboznámiť sa s aktivitami Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity, ako aj aktuálnymi vedeckými úlohami Martinského centra pre biomedicínu, ktoré zastupovala jeho riaditeľka Gabriela Nosáľová. Že elektromobilita už viac nie je témou vlastnou iba zámoriu, prezentoval konateľ spoločnosti eSupport Stanislav Kurek. Inovatívne postupy a technológie v archeológii predstavila archeologička Barbara Zajacová z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Tretí panel bol zameraný na predstavenie vhodných aktivít popularizujúcich vedu a techniku a motivujúcich žiakov a študentov študovať technické a prírodovedné predmety. Panel otvorila živá prezentácia robotov zostavených študentmi Gymnázia Viliama Paulínyho – Tótha v Martine. Pod vedením Jozefa Ristveja v rámci asociácie AMAVET majú príležitosť svoj talent rozvíjať na domácich aj medzinárodných súťažiach. Príspevky zástupcov Žilinskej univerzity, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Národného centra pre popularizáciu vedy a technicky v spoločnosti, Úradu ŽSK, Agentury pro regionální rozvoj z Ostravy a IKT klastra Z@ict, vhodne vyplnili tematickú mozaiku diskusného panela a prispeli k jeho informačnej komplexnosti.

Tradičnou súčasťou konferencie bolo udeľovanie ocenení Inovácia Žilinského kraja a Stredoškolský podnikateľský zámer. V prípade prvého ocenenia si prvenstvo spomedzi osemnástich súťažiacich odniesli spoločnosť KROS, a.s. s projektom spracovania vizualizácie firemných štatistík a Obec Liptovská Kokava s projektom monitoringu lesov ako nástroja prevencie lesných požiarov. Ocenenie za inovatívne stredoškolské podnikateľské zámery si odniesli študenti z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, Dopravnej akadémie v Žiline a zo Spojenej školy Slanická Osada v Námestove.

Videoreportáž z konferencie a udeľovania ocenení

Prezentácie z konferencie /v poradí podľa programu konferencie/:

1. Do nového programového obdobia s novou stratégiou

Branislav Zacharides - Podpora inovácií v Žilinskom kraji

Petra Rosinčinová - Operačný program Ľudské zdroje

Michal Patúš - Programy Interreg VA a inovácie

2. Inovácie vo vede a výskume alebo už sme svetoví?

Andrea Čorejová - Univerzitný vedecký park ŽU

Branislav Hadzima - Výskumné centrum ŽU

Gabriela Nosáľová - Martinské centrum pre biomedicínu

Barbara Zajacová - Inovatívne metódy v archeológii.pdf

3. Inovujeme vzdelávanie, podporujeme technické talenty

Jozef Ristvej - Robotické súťaže nielen v záujmovom vzdelávaní

Jozef Ristvej, ml. - Inovujeme vzdelávanie, podporujeme technické talenty

Ľubica Stuchlíková - Moderné technológie vo vzdelávaní

Marta Pavlíková - Popularizácia vedy a techniky

Iveta Káčerová - Podpora talentov v prírodovedných a technických odboroch v slovensko-českom pohraničí

Kateřina Klapcová - Podpora technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Marián Koprda - Činnosť Združenia Z@ict

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.