Oznámenie o aktualizácii výziev v rámci programu Interreg VA SR - ČR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z dôvodu detailnejšieho vysvetlenia jednotlivých ustanovení vo výzvach a ich príloh, zverejňuje zmenu formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016.

Dochádza tiež k predĺženiu termínu uzavretia jednotlivých výziev z dôvodu poskytnutia dostatočného času potenciálnym žiadateľom na oboznámenie sa so zmenami výziev, a to nasledovne:

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016
Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016
Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016
Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016
Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

Bližšie podmienky výzviev a zmien formálnych náležitostí v nich sú zverejnené tu: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=265

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.