Rozbehli sme projekt "Vzdelávanie pre inovačný rozvoj regiónov"

Predstaviť a vytvoriť priestor pre diskusiu o politikách EÚ v oblasti podpory štúdia STEM predmetov (prírodné vedy /Science/, technika a technológie /Technology and Engineering/ a matematika /Mathematics/), ako predmetov zabezpečujúcich uplatniteľnosť absolventov na trhu práce je cieľom projektu RA ŽSK "Vzdelávanie pre inovačný rozvoj regiónov".

Zrealizuje sa širšie spektrum aktivít vo viacerých mestách Žilinského samosprávneho kraja (regióny Turiec, Orava, Liptov, Kysuce, Horné Považie) s cieľom osloviť čo najvyšší počet účastníkov a ich čo najširšie spektrum, nech už pôjde o študujúcu mládež, širšiu verejnosť, alebo naopak o odborníkov a expertov v tejto oblasti.

Pôjde o nasledovné aktivity:

Konferencia "Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji"
Vedecká cukáreň
Mobilné laboratórium fyziky
Vedecko - technická súťaž
Informačná a mediálna kampaň

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná RA ŽSK, n.o.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.