Vedecká cukráreň

Miesta a dátumy:
Mestský úrad Liptovský Mikuláš: 13.10.2016
Spojená škola Kysucké nové Mesto: 19.10.2016
Žilinská univerzita v Žiline: 21.10.2016
Základná škola Márie Medveckej, Tvrdošín: 25.10.2016
Kino Moskva, Martin: 27.10.2016


Pozývame žiakov končiacich ročníkov základných škôl a začínajúcich ročníkov stredných škôl na podujatie Vedecká cukráreň, ktoré pre Vás realizujeme na piatich miestach Žilinského kraja.

Pod pojmom vedecká cukráreň je potrebné vnímať stretnutia žiakov a študentov s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Tak ako v každej cukrárni, aj v tej vedeckej, sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a cukrovinkách a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie.

Cieľom Vedeckej cukrárne RA ŽSK je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku a o štúdium technicky zameraných odborov. Aktivitu realizuje Rozvojová agentúra ŽSK v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity a Gymnáziom Viliama Paulínyho – Tótha v Martine. Pôjde o 5 vedeckých cukrární zrealizovaných v piatich historických regiónoch Žilinského kraja (Liptov, Orava, Turiec, Horné Považie, Kysuce). Ich spestrením bude premietanie krátkych popularizačných filmov o vede a technike.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná RA ŽSK, n.o.


Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.