Župné inovácie 2016

Tohtoročná jeseň sa na území Žilinského samosprávneho kraja nesie aj v duchu inovácií. Pod heslom ŽI 2016 možno nájsť široké spektrum podujatí, od súťaží, cez besedy, konferencie, networkingové podujatia, či interaktívnu výučbu fyziky. Všetko s cieľom povzbudiť inovačné prostredie, vytvoriť priestor pre inšpirácie a zabezpečiť dostatočné informačné zázemie pre všetkých, ktorí sa neboja rizika neúspechu pri objavovaní nových riešení posúvajúcich naše poznanie o pár krokov ďalej.

Viacero aktivít je tiež zameraných na študujúcu mládež, a to od žiakov základných škôl až po vysokoškolákov. Cieľom aktivít realizovaných pre túto skupinu je povzbudiť ich záujem o vedu a techniku, u tých starších aj o podnikanie. Veríme, že sa s mnohými z Vás na niektorom z plánovaných podujatí stretneme aj osobne.

O jednotlivých aktivitách sa môžete dočítať viac aj tu:
Konferencia "Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji"
Vedecká cukáreň
Mobilné laboratórium fyziky
Vedecko - technická súťaž G-ROBOT
Best Guest
Hackathon
Festival vedy a techniky
Robotická súťaž Robo - Rave
Startup weekend Žilina
Večerná škola podnikania
Konferencia „Inteligentné dopravné systémy: Nástroj alebo hračka?“
Žilinský biznis networking

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.