10. ročník ocenenia Inovácia Žilinského kraja je už vyhlásený

Ekonomický rozvoj nie je dnes možný bez schopnosti vytvárať a využívať inovácie, bez kvalitných ľudských zdrojov a bez schopnosti ekonomických subjektov vzájomne spolupracovať. Jedným z nástrojov na zvýšenie konkurencieschopnosti je technologický náskok a kvalita produkcie, čo vyžaduje schopnosť inovovať procesy aj výstupy.

Realizácia inovačného ocenenia vyplynula z projektu Žilinská inovačná politika ako pilotná aktivita, ktorej cieľom je podpora inovačných aktivít v sektore malých a stredných podnikateľov a u subjektov regionálneho rozvoja a motivácia k inovatívnym riešeniam a projektom prostredníctvom verejného ocenenia inovatívnych lídrov v regióne.

Ocenenie je udeľované v dvoch kategóriách:
kategória malé a stredné podniky
kategória regionálny rozvoj

O podmienkach účasti v súťaži o ocenenie Inovácia Žilinského kraja 2016 viac tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.