Župné inovácie 2017 sú tu.

Inšpirujte sa! Informujte sa! Inovujte! - toto všetko sa Vám bude dať aj na podujatiach zaradených do ŽI 2017 (Župné inovácie 2017), ktoré obohatia život v Žilinskom kraji aj v tomto roku. Rozvojová agentúra ŽSK sa prostredníctvom ich organizácie, resp. spoluúčasťou na ich organizovaní, aktívne podieľa na napĺňaní cieľov Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+.

Prvým z nich bolo podujatie "Študuj dopravu", ktoré sa konalo v dňoch 24. - 25.3. na Vrútkach. V dňoch 6. - 7.4. zas v Martine prebieha celoslovenské finále robotickej súťaže ROBOCUP. Neopomenieme ani už 11. ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov, ktoré sa bude konať 16. - 17.5.2015. Viac vo videopozvánke.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.