Inovácie mali v Žiline opäť svoj deň

Aj v r. 2017, tak ako po iné roky, sa v Žiline uskutočnila konferencia Inovačný rozvoj regiónov.

Išlo už o 11. ročník konfrerencie, ktorý spoločne pripravili Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová agentúra ŽSK na utorok, 16.5.2017 v kongresovej sále Úradu ŽSK.

Konferenciu otvoril príhovor podpredsedu ŽSK Jozefa Štrbu a príspevok Branislava Zacharidesa, riaditeľa agentúry, o implementácii Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+ v r. 2017. Približne 120 účastníkov konferencie malo príležitosť oboznámiť sa s novými trendmi v oblasti inovácií nielen v Žilinskom kraji, a to so špecifickým zameraním na vzájomnú interakciu podnikateľského sektora, trhu práce a vzdelávacích inštitúcií.

Vhodné inovatívne nástroje na skvalitnenie vzdelávania a odbornej prípravy predstavili tiež vybrané prezentácie spomedzi uchádzačov o udelenie ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2016. Toto ocenenie nakoniec získala v kategórii malí a strední podnikatelia spoločnosť M2M Solutions s projektom Manipulácia podľa svetla. V kategórii regionálny rozvoj uspelo Mesto Ružomberok s projektom Cyklokorytnička, teda s projektom cyklotrasy vybudovanej v línii zaniknutej úzkorozchodnej železničky do Korytnice.

Spomedzi 56 súťažných projektov o ocenenie Stredoškolský podnikateľský zámer porota ako najlepší vybrala zámer „ŠOŠO kalendár“ od Angeliky Kšenzuliakovej, študentky Súkromnej spojenej školy Slanická osada. Ocenené boli tiež projekty Jána Makúcha, študenta SOŠ elektrotechnickej Liptovský Hrádok, so zámerom „Automatický obchodný systém na finančnom trhu (forex robot)“ a Juraja Kekeláka, študenta Spojenej školy Tvrdošín, so zámerom „JUT –jednoduchý univerzálny tester závesnej techniky“.

Dovoľujeme si poďakovať a všetkým prezentujúcim za ich príspevok ku kvalite podujatia a vyjadriť nádej, že naplnilo očakávania všetkých jeho účastníkov.

Videoreportáž z konferencie a udeľovania ocenení

Prezentácie z konferencie:

Branislav Zacharides - Model implementácie RVIS 2014+

Artur Bobovnický - Dostupnosť podpory inovácií pre MSP

Michal Patúš - Informačná a finančná podpora MSP

Jozef Ristvej - Moderná univerzita prepájajúca prax a vzdelávanie

Martina Antošová - Podnikateľské prostredie na JLF UK

František Kajánek - Praktické skúsenosti z reálneho systému duálneho vzdelávania

Jarmila Matejčíková, Ivana Pivková - Spolupráca školy a zamestnávateľov v oblasti dopravy

Jozef Beňuška - Aktivity Gymnázia V. Paulínyho Tótha v Martine na podporu technického vzdelávania študentov

Miroslav Dilský - Virtuálna realita - inovatívny prístup ku školeniam zamestnancov

Vlastimil Kocián, Marián Koprda - Z@ict klaster ako nástroj na podporu študentov a rozvoj budúcich IT expertov

Silvia Milová - Aktivity na podporu podnikania v regióne

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.