Na Vedeckú cukráreň sa môžu žiaci a študenti tešiť aj v tomto roku

Po pozitívnych reakciách žiakov aj pedagógov na popularizačný produkt "Vedecká cukráreň", ktorý Rozvojová agentúra ŽSK zrealizovala v historických regiónoch Žilinského kraja v r. 2016, sa agentúra rozhodla udržať ho pri živote aj v tomto roku. Na podujatí sa hravou a zábavnou formou v neformálnom prostredí mimo lavíc vlastnej školy žiaci zoznamujú s vedou a technikou a budujú si k nej pozitívny vzťah.

Po Vedeckej cukrárni na podujatí "Študuj dopravu" na Vrútkach sa v pondelok 26. júna uskutoční už druhá tohtoročná Vedecká cukráreň v Žilinskom kraji. Miestom konania bude tentoraz Žilinská univerzita v Žiline a cieľovou skupinou budú žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline. Mimo besedy s Dr. Jurajom Makarovičom z Elektrotechnickej fakulty o konštrukcii automobilu poháňaného solárnou energiou zažijú mobilné laboratórium fyziky, ktoré už tradične agentúra pripravuje v spolupráci s Centrom pre popularizáciu fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho - Tótha v Martine. Bonusom pre časť študentov bude moderovaná návšteva "Krajiny vĺn" - stálej výstavy vlnových procesov v priestoroch Žilinskej univerzity.

Vedecká cukráreň patrí do širokého spektra aktivít a podujatí "ŽI 2017", ktorými sa Rozvojová agentúra ŽSK snaží aj v tomto roku prispieť k napĺňaniu cieľov Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.