Vedecká cukráreň privítala študentov SOŠ elektrotechnickej v Žiline

Po prvej tohtoročnej Vedeckej cukrárni, ktorá sa konala v marci na podujatí "Študuj dopravu" na Vrútkach, sa v pondelok 26. júna uskutočnila už druhá tohtoročná Vedecká cukráreň organizovaná našou Rozvojovou agentúrou v Žilinskom kraji. Miestom konania bola tentoraz Žilinská univerzita v Žiline, ktorú navštívili žiaci tunajšej Strednej odbornej školy elektrotechnickej.

Význam slova "cukráreň" sa naplnil hneď na začiatku podujatia formou sladkého pečiva a ovocného nápoja pre každého účastníka. Na skutočnosť, že ide o budúcich profesionálnych elektrikárov a energetikov sme zareagovali aj my. Namiesto štandardnej prezentácie resp. besedy Dr. Jurajom Makarovičom, MTD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU o konštrukcii automobilu poháňaného solárnou energiou, sa žiaci stali na chvíľu členmi projekčného tímu budúceho solárneho vozidla, pričom súťažnou formou v družstvách museli sami zadefinovať požiadavky na jeho batériu, obal, výkon a tiež navrhnúť sériovo - paralelné zapojenie jednotlivých článkov batérie tak, aby plnila, čo sa od nej vyžaduje.

Na prvú časť Vedeckej cukrárne plynule nadviazalo Mobilné laboratórium fyziky, ktoré už tradične agentúra pripravuje v spolupráci s Centrom pre popularizáciu fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho - Tótha v Martine. Žiaci, a dokonca aj pedagógovia, mohli "na vlastnej koži" otestovať prejavy rôznych fyzikálnych javov a samozrejme sa pod vedením PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD. dopracovali aj k vysvetleniu príčin týchto javov.

Veríme, že z Vedeckej cukrárne odchádzali všetci nielen s dobrou náladou, ale aj s novými informáciami a snáď aj s väčšou motiváciu študovať vedu a techniku, resp. venovať sa jej v budúcnosti aj profesionálne.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.