Projekty podporované z OP INTERREG VA Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020

Vlastné projekty RA ŽSK:

Podporujeme podnikanie žien cezhranične

Projekty vypracované v RA ŽSK pre Žilinský samosprávny kraj a iných partnerov:

Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa

Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.