Projekty podporené z OP INTERREG VA Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

Vlastné projekty RA ŽSK:

Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Projekty vypracované v RA ŽSK pre Žilinský samosprávny kraj a iných partnerov:

Geopark Megoňky - Šance

Na bicykli k susedom

Každá história si zaslúži svoj priestor

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.