Projekty podporené z OP Kvalita životného prostredia

Projekty vypracované v RA ŽSK pre Žilinský samosprávny kraj a iných partnerov:

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, zvýšenie EHB

Spojená škola, Rosinská, Žilina - stavebné úpravy, zvýšenie EHB

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.